Over van alles en nog wat...

... zo maar ...

Docerend musicus

Het kan verkeren...

Meer als 2000 jaren geleden kwamen er Drie Wijzen uit het Oosten op bezoek in Bethlehem en zij brachten prachtige geschenken mee! Meer als 2000 jaren later kwamen er drie wijzen uit het Zuiden, die van de muziekverenigingen van Margraten, Sibbe en Ste. Cécile uit Eijsden, in de kerstperiode 2018/19 mij vertellen dat ik na de kerstvacantie niet meer terug hoefde te komen. Ik vroeg naar de reden: veranderde inzichten in de lesdidactiek! Ik zei: oooh. Ik vroeg: kan ik dit schooljaar 2018/19 nog afmaken? Antwoord: NEE! Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik zei: oooh!

Op andere plaatsen waar ik les geef is men niet van inzicht veranderd en heeft men mij gevraagd om gewoon verder te gaan, wat ik ook met veel plezier doe. Verder bedank ik alle ouders en leerlingen van Sibbe en Margraten voor de prettige samenwerking en de sympathieke wijze van afscheid nemen.

Met vriendelijke groeten,

Willem Tonnaer.

Docerend musicus

Beste meneer Tonnaer, de toevalligheid was dat ik afgelopen maandag bij de Tiendschuur in Born was.
Herinneringen kwamen boven, wat hebt U mij leren fluitspelen. Mooie herinneringen kwamen boven.
Ook van onze mooie aparte combi fluitensembles.
Benieuwd of U mij nog kunt herinneren totdat ik naar het conservatorium in Maastricht ging.

Met heel veel groet,
Nicole (Eggen) Willemsen

Docerend en uitvoerend musicus.

Lunchconcert te Weert, op zondag 24 maart 2019 verzorgd door Angeline Scheijen, piano en hobo en Willem Tonnaer fluit en altfluit.

Zondag 24 maart heeft er een lunchconcert plaatsgevonden in etablissement De Soos in Weert. Dit concert kwam tot stand onder auspiciën van de Tafel Muziek, een onderdeel van Sociëteit Amicitia in Weert.

De Tafel Muziek verzorgt al vanaf 2013 een achttal keer per jaar een muziekluisteravond voor de leden van Amicitia. Eenmaal per jaar wordt er een live-concert georganiseerd voor alle leden van Amicitia. Als zodanig hebben dit jaar Angeline Scheijen en Willem Tonnaer dit concert verzorgd.

Ze hadden voor een zeer gevariëerd programma gezorgd met verschillende combinaties van o.a. piano met fluit/altfluit en fluit met hobo. Van Georg Philipp Telemann via Anton Reicha naar de 20e eeuw met een sonate voor fluit en piano van Pal Járdányi.

Een kwalitatief hoogstaand concert getuige ook het enthousiasme van de toehoorders. Er werd zeer gul geapplaudisseerd en na het concert werd de organisatie gecomplimenteerd met de keuze van dit duo en het niveau van de uitvoering.

U kunt zich afvragen hoe de organisatoren van dit concert bij deze solisten terecht zijn gekomen. Een van de leden van de Tafel Muziek van Sociëteit Amicitia ben ik, de schrijver van dit artikel n.l. Leo Koster.

In mijn werkzame leven ben ik ruim 17 jaar directeur van de voormalige muziekschool Geleen geweest. Als zodanig heb ik in de tachtiger jaren het voorrecht gehad om Willem Tonnaer aan ons docententeam toe te voegen. Ik denk met heel veel plezier terug aan deze periode en zeker ook met name aan de omgang met Willem en de deskundige wijze waarop hij de fluitleerlingen wekelijks naar een hoger niveau bracht. Kortom, alleen maar positieve feiten.

Ik was dan ook blij dat ik bij het de revue laten passeren van de mogelijkheden voor ons jaarlijks lunchconcert Willem kon aanbevelen om hier invulling aan te geven.

(Recensie letterlijk overgenomen met toestemming van de heer L. Koster).

Docerend Musicus

Fluitdocent.  

Met ingang van 1 september 1970 begon mijn officiële loopbaan als fluitdocent en wel bij de Muziekschool Kerkrade. Ik volgde fluitist Hans van Loenen op, die mij daar ook aanbevolen had. Hans en ik speelden samen in het symfonie-orkest van het conservatorium te Maastricht, hij in zijn laatste jaar en ik in mijn eerste. Wij speelden daar onder leiding van de heer Cardous o.a. Caprice Espagnol van Rimsky-Korsakoff en dan mocht ik altijd op zijn prachtig Philipp Hammig-piccolootje spelen. In Kerkrade had ik twintig leerlingen: 19 jongens en één meisje! Het was er heel plezierig werken en de resultaten van de fluitexamens, zowel de Muziekschool Examens,  als de Hafa-Examens waren uitstekend. Dit heb ik enkele jaren gedaan, maar toen ik  fluitist/piccoloïst werd bij het Orchestre Philharmonique de Liège heb ik later nog alleen privélessen gegeven. Weer enkele jaren daarna werd ik gevraagd als fluitdocent aan de Académie César Franck te Visé en kreeg ik nog later ook een aanstelling (nebenamtlich) als fluitleraar aan de muziekschool te Aachen. Toen dit door inkrimping kwam te vervallen deed zich de gelegenheid voor om aan de Muziekschool Geleen, met als directeur de heer Leo Koster, te beginnen waar ik ook met heel veel plezier en voldoening les gegeven heb. Met gepaste trots kan ik vermelden dat ik bij iedere muziekschool vakstudenten afgeleverd heb die hun weg in de beroepswereld gevonden hebben en dat er vele van mijn oud-fluitleerlingen nog steeds met veel animo musiceren.

Iets dat natuurlijk ook leuk is om te vermelden: Leonie Wolters en Herman van Kogelenberg kwamen beiden als tienjarig kind bij mij op de privéles tot aan hun toelating tot het conservatorium en daarna ook nog van tijd tot tijd. 

Via onderstaande link zijn ze te zien in het Concertgebouw Orkest te Amsterdam waar ze samen in de 4e Symfonie van Bruckner musiceren. Herman zit aan de rechterzijde van Leonie. Tegenwoordig is Leonie solofluitiste  in het symfonie-orkest te Weimar en Herman is solofluitist in het philharmonisch orkest te München. Open de link, zet de teller op 17.00, 21.00 en 25.30 of luister naar de gehele symfonie.

Leonie als soliste: 

Herman met het Farkaskwintet:

Met vriendelijke groet.

(wordt vervolgd)

Uitvoerend musicus.

Beste Mensen, 

mijn staaroperatie bij Oogkliniek Maastricht is zeer goed verlopen, maar in de toekomst ga ik toch meer uit het hoofd spelen....

Bijgevoegde foto is gemaakt door Leon Thissen tijdens een uitvoering in de 

Catharinakapel te Lemiers ter gelegenheid van een expositie.

Hij schreef het volgende:

Dag Willem, bijgaand de beloofde foto's. De combinatie van 2 soorten kunst in de Catharinakapel, schilderen en musiceren, was uit de kunst.

Wat een entourage, akoestiek en fluitspel.

Met vriendelijke groet,

Leon.

(foto en tekst met toestemming van Leon Thissen)

P.S.

Kijkt u ook even bij " Fluit en Dialoog"

(wordt vervolgt)

Dirigentencursus in Vaals.

Het Museum Vaals telt vele monumenten, waaronder deze beelden van drie dirigenten.

Die van links geeft 2 tellen vooraf.   🙂

Die van rechts tikt de maat met zijn staf.  😲

Die in het midden wilde alleen maar mollen, dat is niet pluis en voor straf kreeg hij een kruis... zo kwam zijn zaak aan het rollen...    😮

Honi soit qui mal y pense !

Nieuwe reacties

31.03 | 14:30

Superieur op dwarsfluit maar ook als docent. Je werkt vanuit de mogeli...

17.08 | 20:51

Hallo Erik, die foto heb ik nog altijd. Die van jou in facebook kan ik ...

17.08 | 20:36

Hallo Erik, ik zit niet meer op facebook want het kost mij te veel energ...

25.07 | 19:25

Ik moest ineens weer aan je denken toen ik deze foto zag, alleen zat jij toe...